TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

12,840 ตารางเมตรสำหรับการจัดการคลังสินค้าในพื้นที่หลักและ 3,840 ตารางเมตรในคลังสินค้าเต็นท์พร้อมระบบชั้นวางและบล็อกซ้อนกัน

บริษัทไทยอินเตอร์โมดัล ซิสเต็มส์ ผู้นำด้านการให้บริการคลังสินค้าและขนส่ง ด้วยเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าระดับโลกของ TIMCO ให้บริหารคลังสินค้าครบวงจร ตั้งแต่เริ่มจากโรงงานจนถึงการกระจายสินค้าสู่ตลาด อย่างรวดเร็ว

 
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Our Warehouse

  • บริการคลังสินค้าทั่วไป
  • บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
  • บริการคลังสินค้าที่เป็นพาเลทและมีน้ำหนักมาก
  • General Warehouse

  • Cold storge management

  • Heavy weight cargo warehouse

General warehouse

คลังสินค้าทั่วไป ด้วยระบบบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัท สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลากหลายกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มสินค้ารถยนต์, กลุ่มสินค้าอาหาร, กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งสินค้าในแต่ละกลุ่มต้องการความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่เป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ ให้บริการคลังสินค้าทั่วไป โดยมีพื้นที่ให้บริการทั้งหมดถึง 9,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำ รวดเร็ว

       นอกจากนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับวางกอง, พื้นที่ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่, พื้นที่ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก ไว้ให้บริการ เพื่อรองรับความหลากหลายของสินค้า และเสริมความยืดหยุ่นในการทำงาน

     ส่วนวิธีการทำงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานในคลังสินค้าทั่วไป คือ การทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ทั้งต่อสินค้าของลูกค้า และพนักงาน อันจะส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการให้บริการของทางบริษัทฯ

Bulks area

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Pallet with Stanchion area.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Racking area

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

General warehouse

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Unloading cargo from truck.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Loading cargo at Platform.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Wrapping cargo by plastic sheet.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Put away cargo into rack.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Picking cargo from rack.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Inventory count.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Cold storage

บริษัท ไทยอินเตอร์โมดัล ซิสเต็มส์ ให้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือคลังห้องเย็น นั่นเอง ทางบริษัทฯ จัดเตรียมพื้นที่เก็บสินค้า ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส เพื่อให้เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น อาหาร ผัก ผลไม้ ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์ยา และกลุ่มงานเคมีภัณฑ์

    ภายในคลังห้องเย็นดังกล่าว ทางบริษัทฯได้ตระหนักถึง การป้องกันการปนเปื้อนสินค้า ความปลอดภัยในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าเป็นอย่างมาก  ทางบริษัทฯ จึงให้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือคลังห้องเย็น บนพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด 900 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่สามารถจัดเก็บสินค้าปริมาณมากได้เป็นอย่างดี

    นอกจากนี้ ยังให้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิหรือคลังห้องเย็นเพิ่มอีกหนึ่งแหล่ง โดยมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าอีกกว่า 600 ตารางเมตร
โดยแยกเป็นสองห้อง
1. ห้องที่หนึ่งสามารถจัดเก็บได้ 400 ตารางเมตร
2. ห้องที่สองสามารถจัดเก็บได้ 200 ตารางเมตร

   ซึ่งการให้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือคลังห้องเย็นดังกล่าว ลูกค้าสามารถเลือก และแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯ ได้  เพื่อรับบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถไว้วางใจว่าสินค้าของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในระหว่างจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า กับทางบริษัทฯ

Total space cold room is 1,500 sq-meters.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Heavy weight cargo warehouse

ระบบการจัดการคลังสินค้าที่เป็นพาเลทและมีน้ำหนักมาก เนื่องจากสินค้าบางชนิดที่มีน้ำหนักมาก ไม่สามารถจัดเก็บบนคลังสินค้าได้ เนื่องจากข้อกำหนดของพื้นที่ในการรับน้ำหนัก ทางบริษัทฯ ให้บริการคลังสินค้าจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมาก โดยสร้างระบบจัดเก็บคลังสินค้า ที่สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5 ตัน ต่อ ตารางเมตร ซึ่งมากกว่า พื้นคลังสินค้าทั่วไปที่ 3 ตัน ต่อ ตารางเมตร และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเคลื่อนย้ายสินค้า อาทิ เช่น รถยกแฮนด์พาเลท เพื่อการขนย้ายที่รวดเร็ว

   โดยคลังสินค้าสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ทางบริษัทฯ มีพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด 3,840 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่คลังสินค้าจะสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ถึง 5 ตัน ต่อ ตารางเมตร จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าของท่านจะไม่เสียหายในขณะที่จัดเก็บภายในคลังสินค้าของบริษัทฯ

Warehouse area

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า