TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Value added service

ในการส่งออก หรือนำเข้าสินค้าทางเรือนั้น  สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือ นำสินเข้าเข้า และออกจากตู้คอนเทนเนอร์ เป็นงานหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำเข้า หรือส่งออก สินค้าที่ส่งออกจะต้องมีการจัดวางให้เรียบร้อย มีการป้องกันเสียหายระหว่างขนส่ง รวมถึงการจัดวางตำแหน่งสินค้าที่ทำให้เกิดความสมดุลของตู้คอรเทนเนอร์ ส่วนงานนำเข้านั้นการตรวจสอบสินค้าทุกพาเลท หรือทุกกล่อง ทุกถุงนั้นมีความสำคัญกับลูกค้าเป็นอย่างมาก เพราะนั้นหมายถึงต้นทุนการดำเนินงานของลูกค้าเป็นสำคัญ  ทางบริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนดังกล่าว และมีประสบการณ์โดยตรงด้านงานบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เป็นอย่างมาก

 
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Our services

  • Stuffing management
  • Labelling management
  • Heavy machine management
  • Stuffing  Management

  • Labelling  Management

  • Heavy  Machine  Management

Stuffing management

เมื่อส่งออกหรือนำเข้าสินค้าทางทะเล การนำเข้าและออกจากตู้คอนเทนเนอร์เป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นงานหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน สินค้านำเข้าหรือส่งออกเป็นอย่างมาก ต้องจัดเรียงให้เรียบร้อย มีการป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง รวมถึงการวางตำแหน่ง สินค้าที่รบกวนการทรงตัวของตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนการนำเข้าสินค้านั้น การตรวจสอบของทุกพาเลทหรือกล่อง กระเป๋าทุกใบมีความสำคัญต่อลูกค้า ซึ่งหมายความว่าต้นทุนการดำเนินงานของลูกค้ามีความสำคัญ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนดังกล่าว และบริการด้วย ประสบการณ์ด้วยความชำนาญโดยตรงในการโหลดตู้คอนเทนเนอร์

Stuffing cargo.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Inspection cargo inside container.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Lashing cargo.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Stuffing heavy cargo.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Consumer product stuffing.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Automobile stuffing.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Labelling management

บางครั้งลูกค้านำสินค้าเข้ามาขายภายในประเทศตามข้อกำหนดของกฎหมายจะต้องมีการแสดงสลากสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบถึงตัวสินค้า ในบางครั้งต่างประเทศไม่สามารถจัดทำสลากสินค้าให้ได้ จึงต้องมาทำการติดสลากสินค้าภายในประเทศ ซึ่งบริษัทฯได้พบเจอปัญหาดังกล่าวผ่าน ทางลูกค้า จึงได้มีการจัดเตรียมคนงาน และพนักงานในงานติดสลากสินค้าให้กับลูกค้า รองรับความต้องการของลูกค้า  ส่วนงานสแกนสินค้านั้นเช่นเดียวกับงานติดสลากสินค้า ทางบริษัทฯได้จัดเตรียม Barcode scanner ไว้ให้บริการในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเก็บข้อมูลของสินค้าผ่านทาง barcode.

Labelling service.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Labelling service.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Scanning service.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Packing Service

เนื่องจากลูกค้าบางราย ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์แบบครบกล่องที่ออกแบบมาสำหรับการจัดส่ง (LCL Shipment) จึงต้องบรรจุสินค้าให้เรียบร้อยก่อนส่งออก ซึ่งบริษัทสามารถจัดหาอุปกรณ์เสริม เช่น พาเลทพลาสติกที่ห่อด้วยพาเลท อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ สายรัดพลาสติก พาเลท ฯลฯ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Heavy machine management

ในงานคลังสินค้า ลูกค้านำเข้าเครื่องจักรขนาดใหญ่ หรือสินค้าหนัก บรรจุในภาชนะ และต้องการปล่อยไว้ชั่วคราวก็ต้องเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่บริษัท บริษัทจึงมีรถยกขนาด 15 ตันเพื่อรองรับงานดังกล่าว จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทมีบุคลากรด้านเครื่องจักร เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

Handling heavy cargo.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Handling heavy cargo.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

Handling heavy cargo.

TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า