Facility (Forklift).

TIMCO ได้จัดเตรียมรถฟอร์คลิฟหลากหลายขนาดไว้เพื่อให้บริการตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า.

Facility (Reach trck).

เนื่องจากข้อจำกัดของสินค้าบางประเภทของลูกค้าที่มีความอ่อนไหวง่ายกับไอน้ำมัน ทางบริษัทฯจึงได้นำรถไฟฟ้ามาให้บริการบนคลังสินค้าแทน เพื่อให้สินค้าของลูกค้าปลอดภัยจากการปนเปื้อน และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันจะส่งผลให้ลดอุณหภูมิของโลกลง

Facility (Land). Land Capacity: 30,000 Square-meters.

Facility (Storage capacity).
Warehouse capacity: 12,840 square-meters.

Facility (Storage capacity).
Heavy weight cargo warehouse capacity: 3,840 square-meters.

Facility (Dock leveller).

ในการบรรจุตู้ และนำสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ วิธีการที่จะทำให้สินค้าปลอดภัย ตู้สินค้าไม่เกิดความเสียหาย ต้องมีสะพานพาดระหว่างคลังสินค้ากับตู้สินค้าที่อยู่บนรถเทรลเลอร์ ดังนั้นทางบริษัทฯจึงได้จัดหาสะพานที่มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักรวมทั้งหมดได้ถึง 11 ตัน และมีจำนวนสะพาน 8 สะพาน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

Facility (Safety and security).

บริษัทฯให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงาน ทรัพย์สินลูกค้า ทรัพย์สินบริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้สวมใส่เพื่อความปลอดภัยในขณะปฎิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆเช่น ถังดับเพลิง สายยางฉีดน้ำแรงดันสูง ถังน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ ปั้มดับเพลิง รวมถึงปั้มน้ำที่จะสามารถลดระดับน้ำภายในคลังสินค้า หากพบว่าฝนตกอย่างหนัก และมีน้ำท่วมขัง จะสามารถระบายน้ำออกลำรางสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว

.

ในเรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินลูกค้า บริษัทฯได้มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 7 วันทำการ รวมถึงกล้องวงจรปิดมากกว่า 32 จุดกระจายทั่วคลังสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าของลูกค้าสูญหายจากภายนอก อีกทั้งยังมีระบบประตูอัตโนมัติที่จะปิดทุกครั้งที่หลังเลิกทำงาน อันจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าที่นำมาฝากกับทางบริษัทฯได้รับการดูแล และปกป้องเป็นอย่างดี

Employee abilities.

บริษัทฯให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมาก เพราะพนักงานคือผู้ที่ทำหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งสำหรับองค์กร ทางบริษัทฯจึงจัดหาพนักงานที่เหมาะสมกับงานมาดูแลลูกค้า อีกทั้งมีการฝึกอบรมขั้นตอนการทำงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้บริการลูกค้า ความมีมารยาทอันดีกับลูกค้า รวมถึงการรักษาทรัพย์สินของลูกค้าให้เปรียบเสมือนกับทรัพย์สินของตัวเอง จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการจากทีมงานเป็นอย่างดี

Facility

Total Area

29,672 m2

Warehouse Space

12,480 m2

Reefer Plugs

120 Outlets

Loading Bays

16 Bays

Container Yard

700 TEUs