ข้อความจากผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ไทย อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด (TIMCO) ก่อตั้งขึ้นโดยเป็น บริษัท ในเครือของ MITSUI OSK LINES (Thailand) CO., LTD ในปี 2531 บริษัท เริ่มต้นเป็น OFF DOCK CY CFS เพื่อสนับสนุนธุรกิจส่งออกของลูกค้า

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ TIMCO ตั้งอยู่ ได้เปลี่ยนไปจากชานเมือเป็นเมืองขนาดใหญ่ และ TIMCO ก็ได้เปลี่ยนหน้าที่เช่นกัน ปัจจุบัน TIMCO เป็นศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคนอกเหนือจากวัสดุอุตสาหกรรม

TIMCO จากเริ่มต้นธุรกิจ สู่การขยายกิจการระหว่างประเทศในปี 2542 ด้วยความช่วยเหลือของ MOL Logistics (Thailand) Co. , Ltd.

ด้วยสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว TIMCO ยังมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพเวลาและลูกค้า

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่ง ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง นั่นคือความจริงที่ว่า TIMCO จะก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้า และเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความน่าเชื่อถือ มาตรฐานระดับโลก และไว้วางใจได้ สำหรับลูกค้าของเรา
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า
Dai Tatsumi
Managing Director Apr 20, 2021.

TIMCO’s วิสัยทัศน์และพันธกิจ.

TIMCO’s ค่านิยมหลัก

ประโยชน์และความสุขของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ TIMCO คือ ลูกค้า ผู้ขาย และพนักงาน
TIMCO warehouse เก็บของ คลังสินค้า

TIMCO’s วิสัยทัศน์และพันธกิจ.

TIMCO ให้บริการด้านคลังสินค้าขนาดใหญ่ บริการด้วยระบบทันสมัยและครบวงจร ทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งผลิต เชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อถือและมีคุณภาพ สำหรับธุรกิจของลูกค้าทุกประเภท